Usługi i cennik

Wykonuję między innymi: tłumaczenia dokumentacji medycznych, tekstów finansowych, prawnych i technicznych, tłumaczenia umów, operatów, aktów stanu cywilnego oraz dokumentów samochodowych.

Cena za tłumaczenie przysięgłe jednej strony (1125 znaków), zwykłe(1600 znaków) z języka angielskiego i na język angielski wynosi  35,00 zł.

Ceny tłumaczenia typowych dokumentów są stałe.

Przykładowy cennik tłumaczeń:

Akt urodzenia  UK 60,00 zł
Skrócony akt urodzenia PL 35,00 zł
Zupełny akt urodzenia PL 60,00 zł
Akt zgonu UK 60,00 zł
Dowód rejestracyjny V5C UK 70,00 zł
Zaświadczenie o niekaralności 60,00 zł

W przypadku tłumaczeń medycznych stawka za stronę wynosi 40 zł.

Podane ceny są cenami brutto. W przypadku odbioru tłumaczenia w tym samym dniu doliczam 50% za ekspres.

Ceny tłumaczeń z innych języków na zapytanie.